CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

Wynajem powierzchni - Targowisko Miejskie Zabrze

Ulotka wynajem

więcej
 
Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych..

więcej
 
 

Ustawa o Rzemiośle

Nowelizacja ustawy o rzemiośle

5 grudnia 2015r. czyli 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw w pozycji 1782 wchodzą w życie zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o Rzemiośle. 
 Najważniejsze zmiany :
 - uaktualnienie samej definicji rzemiosła i przyjęcie definicji rzemieślnika. Dotychczas ustawa określała, czym jest rzemiosło, natomiast brakowało doprecyzowania, kim jest osoba zajmująca się rzemiosłem;
- poszerzenie członkostwa w cechach. W myśl nowych zapisów członkiem cechu może zostać małżonek rzemieślnika, jego dzieci i wnuki o ile są powiązani z firmą prowadzoną przez rodziców bądź dziadków;
- wprowadzenie pojęcia członka wspierającego (może to być osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą);
- zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;
- zmiana zasady tworzenia izb i cechów. Cech może utworzyć  30 założycieli ( do tej pory było 10), a izbę może założyć 20 cechów, a nie 5 jak było do tej pory;
- wprowadzenie do ustawy zapisu, że kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;
- organizacje rzemiosła uzyskały uprawnienia do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.
- ujednolicenie kwestii opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;
­- wpisanie działalności gastronomicznej do rzemiosła. Kucharz znów jest zawodem rzemieślniczym. 

Zobacz zmiany