CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

Wynajem powierzchni - Targowisko Miejskie Zabrze

Ulotka wynajem

więcej
 
Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych..

więcej
 
 

Praca i nauka

Nauka zawodu jest ważnym zadaniem realizowanym przez pracodawców-rzemieślników.

W tym zakresie Cech oferuje wszechstronną pomoc. Obsługuje rzemieślników, uczniów i rodziców w zakresie całokształtu spraw związanych z uczniami - młodocianymi pracownikami, między innymi takich jak kompletowanie wszelkich dokumentów, sporządzanie umów, itp.

Ponadto Cech został upoważniony poprzez odpowiednie pełnomocnictwa do występowania w imieniu rzemieślników przed Ochotniczym Hufcem Pracy w sprawach dotyczących refundacji kosztów kształcenia z tytułu zatrudniania młodocianych pracowników.

W imieniu tych  rzemieślników kompletuje dokumentację dotyczącą uczniów i co kwartał sporządza stosowne wnioski wyliczając kwoty należne do refundacji, które wypłacane są przelewem na rachunki bankowe pracodawców.