CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

Wynajem powierzchni - Targowisko Miejskie Zabrze

Ulotka wynajem

więcej
 
Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych..

więcej
 
 

Historia

RYS  HISTORYCZNY

Rzemiosło rozwijało się w Polsce już w okresie wczesnopiastowskim. W XIII wieku powstały pierwsze Cechy. Po zakończeniu II wojny światowej, w niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, rzemiosło przystąpiło do odtwarzania swego potencjału. W 1947 roku w Polsce   działało 138 tys.zarejestrowanych zakładów z 311 tysiącami zatrudnionych, 1500 cechów branżowych, 300 powiatowych związków cechów, 14 izb rzemieślniczych oraz Związek Izb Rzemieślniczych.

  Po regresie,jaki miał miejsce w lata 50.,wejście w życie ustawy o działalności gospodarczej, w latach 1988-1989 spowodowało dynamiczny wzrost ilości przedsiębiorstw rzemieślniczych-działało blisko 600tys. zakładów.Zatrudnienie w rzemiośle przekraczało 1,5mln osób.Była to jednak chwilowa tendencja, po której nastąpiło zmniejszenie liczby firm.

  Dziś funkcjonuje w Polsce ponad 2,4mln małych i średnich przedsiębiorstw.Małe i średnie firmy wytwarzają 40 proc. produktu krajowego brutto.W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ponad 300tys przedsiębiorstw.Kolejne 300tys z rzemiosła wywodzi swój rodowód.
 

DZIEJE ZABRZAŃSKIEGO CECHU

Zdaniem archeoologów odkryte na południowym brzegu Bytomki drobne przedmioty z kamienia pochodzące z końca paleolitu mogły być pozostałościami po warsztacie rzemieślniczym. Sprzed 7900-5200lat p.n.e. pochodzą topory i ostrza grotów znalezione w Makoszowach i Maciejowie.  W wieku XIII w Zabrzu handlowano naczyniami, bronią, ozdobami, solą, miodem i winem. Zajmowano się rolnictwem, hodowlą zwierząt, uprawą chmielu i lnu. Wiek XIV to rozkwit rzemiosła.W Zabrzu istniały wówczas warsztaty garncarskie, ślusarskie, hutnicze, tkackie, kowalskie, garbarskie, browarnicze, rzeźnicze, młynarskie. Powstawały pierwsze cechy, które broniły praw rzemieślniczych.Pod koniec XVIII wieku,kiedy dobra zabrzanskie weszły w posiadania Jerzego Welczka,kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego,doszło do silnego rozwoju gospodarczego Zabrza.Rozbudowano zamek,zbudowano browar, młyny i tartaki. Na terenie dzisiejszego Maciejowa powstała kuźnica żelaza. Dziesiejszy cech powstał po drugiej wojnie światowej w 1946 roku z siedzibą przy ul.Buchenwaldczyków. Od lat 80. XXwieku cech ma nową siedzibę przy ul.Wolności 330.