CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

 

Aktualności

 
 • Umorzenia subwencji w Tarczy Finansowej 1.0. - od 29 kwietnia 2021 r.

   
  27/04/2021

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że 29 kwietnia 2021 r. rusza proces umarzania otrzymanych subwencji w ramach Tarczy PFR 1.0.
  Co ważne – każdy przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę subwencji, na złożenie wniosku ma maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji.
  Przykład: pieniądze otrzymane w dniu 29 kwietnia 2020 r. skutkują koniecznością złożenia wniosku do 14 maja 2021.

  Wniosek zostanie udostępniony w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. 


  WAŻNE: wniosku nie może złożyć przedsiębiorca, który nie ma już aktywnej relacji z bankiem i usługi bankowości elektronicznej, poprzez którą zawarto umowę w ramach tarczy PFR 1.0.


  Informacja kto może złożyć wniosek o umorzenie oraz instrukcja krok po kroku jak to zrobić znajdują się w linku do artykułu poniżej.

  Istnieje możliwość umorzenia subwencji z Tarczy PFR w 100% pod warunkiem posiadania w CEIDG lub KRS kodów PKD wymienionych na liście dołączonej do rozporządzenia i wykazaniu spadku obrotów.

  UWAGA! Prosimy o dokładne sprawdzenie kodów PKD, gdyż nie musi to być kod przeważający!
   

  Lista wszystkich kodów PKD uprawnionych do uzyskania pełnego umorzenia subwencji:

  • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
  • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
  • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
  • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
  • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.59.A Nauka języków obcych;
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  • 86.90.D Działalność paramedyczna;
  • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
  • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  • 91.02.Z Działalność muzeów;
  • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
  • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
  • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

   


  Szczegóły można znaleźć na stronie:

  https://pfr.pl/

  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.14908977.649559722.1619415916-881823815.1619415916#mmsp

   

  Cały artykuł wraz z instrukcją dostępny jest pod linkiem:

  https://www.infakt.pl/blog/umorzenie-subwencji-tarcza-warunki/


  « powrót do archiwum
   
 •