CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

 

Aktualności

 
 • Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG od 1 października 2020 r.

   
  08/10/2020
  Staraniem Związku Rzemiosła Polskiego od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe będą dostępne
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uzupełnienie wpisu o informacje dotyczące kwalifikacji rzemieślniczych będzie doskonałą okazją do promocji i przedstawienia zdobytych uprawnień.

  1. W przypadku osób, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 r. oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG.

  2. W przypadku osób, które są już przedsiębiorcami przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych dopisanie informacji ma charakter obligatoryjny.

  Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone dodatkowe dane:
  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa izby rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

  Przedsiębiorców, którzy posiadają już kwalifikacje rzemieślnicze zachęcamy do składania do izb rzemieślniczych wniosków o wpis do CEIDG.

  Wniosek o wpis informacji dotyczących kwalifikacji rzemieślniczych dostępny jest w zabrzańskim Cechu również w wersji papierowej.

  WNIOSEK

  Przekazywanie danych do CEIDG następuje na podstawie przesłanych do Izby Rzemieślniczej dokumentów.

  W przypadku Izby Rzemieślniczej w Katowicach dokumenty prosimy składać listownie na adres:
  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
  Plac Wolności 12
  40-078 Katowice
  z dopiskiem: wniosek dot.CEIDG

  Prawidłowo złożony komplet dokumentów musi zawierać:
  1) uzupełniony wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
  2) kopię dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
  3) kopię aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko).
   

  « powrót do archiwum
   
 •