CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

 

Aktualności

 
 • Podpisano rozporządzenie w sprawie braku PIT i CIT od Tarczy Finansowej

   
  19/07/2021
  Jak podano na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra
   minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński podpisał w piątek rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR.

  Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.

  Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

  Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju
  – wskazuje minister Tadeusz Kościński.

  « powrót do archiwum
   
 •